Zeight-kryptoMachine

Není vybrána žádná šifra.
Vyber šifru z nabídky.

Vstupní pole - napište, co chcete zašifrovat

Výstupní pole - vytiskněte, roztříhejte, použijte ve hře

Obecné informace k šifrám

Abecedy / kódy Nejsou a nikdy nebyly tajné - čili nejde o šifry, pouze o určitý technický způsob přenosu znaků.
Substituční šifry: Substituční = dosazovací/nahrazovací. Znak je nahrazen jiným znakem/sekvencí znaků/obrázkem.
Monoalfabetické: Používají pouze jednu šifrovou abecedu. Ta je oproti normální abecedě buď o několik znaků posunutá, nebo má znaky rozmístěné podle nějakého hesla nebo náhodně, nebo může být tvořena obrázky apod. Takových šifer existuje nekonečně mnoho, ale všechny jsou (až 'zázračně' snadno) prolomitelné pomocí frekvenční analýzy.
Polyalfabetické: Používají více šifrových abeced. Které to budou, určí heslo nebo dokonce komplexnější klíč (např. heslo + posun, nebo jako u Enigmy: kombinace vnitřního zapojení stroje a klíče). Díky silnému klíči dojde k vyrovnání procentuálního zastoupení jednotlivých znaků v šifrovém textu a prolomení základní frekvenční analýzou nebude možné.
Transpoziční šifry: Znaky budou v šifrovém textu umístěny na jiných pozicích, ale zachovají si svůj význam. Tyto šifry jsou vhodné na hry jako intelektuální cvičení. Klíč většinou příjemci zprávy neprozrazujeme, protože chceme, aby na pravidlo, kterým jsou znaky přeházeny, přišel sám.
Bez vaty: Do šifrového textu NEBUDOU přidány žádné klamavé znaky navíc. Každý znak šifrového textu tedy má význam.
S vatou: Do šifrového textu BUDOU přidány klamavé/falešné náhodné znaky, které nemají význam pro obsah zprávy. Jejich přidání do textu má pouze mást kryptoanalytiky. Jejich přidání zvětšuje objem zprávy.

Tuto stránku jsem vytvořil s účelem pomoci
a) těm, kteří potřebují snadno zašifrovat zprávu (třeba pro skauty na schůzku).
b) těm, kteří se zajímají o šifrování a chtějí se dozvědět pár základních informací.
c) těm, kteří se zajímají o programování - kód jsem napsal v JavaScriptu, takže si ho můžete zobrazit ;-).

Plány do budoucna
Možnost vložit šifrový text, zvolit šifru a nechat si ho strojově dešifrovat
Abecedy: Semafor
Monoalfabetické: Abeceda s heslem
Prolamovací nástroje: Frekvenční analýza, Útok hrubou silou

© Junák - český skaut, středisko Parkán Polná, z. s.
created by: Josef Mutl - Zub • 2013-2019