Vítejte na hlavním webu polenských skautů

Pozvánka na nejbližší oddílovku

Vlčata a světlušky

Skauti a skautky

Rádi bychom vás informovali o zásadní změně fungování polenských dětských oddílů (1. dívčí a 4. chlapecký), která byla důkladně diskutována oddílovými radami a odsouhlasena střediskovou radou.

Bylo rozhodnuto, že od školního roku 2019/2020 budou staré oddíly zrušeny a vzniknou nové oddíly, které budou fungovat následovně:
• 3. oddíl pro mladší – vlčata a světlušky (1.–5. třída)
• 8. oddíl pro starší – skauti a skautky (6.–9. třída)