Středisko Parkán Polná je základní organizační jednotkou Junáka s vlastní právní subjektivitou. Přímo nadřízenou jednotkou střediska je od roku 2007 junácký kraj Vysočina.

V roce 2018 bylo ve středisku registrováno 114 členů, z toho 61 mladších 18 let. Působily zde dva dětské oddíly, roverský kmen WHY? a klub dospělých. Středisko zastřešuje rovněž činnost rodinek – pravidelných akcí rodičů s dětmi.


Středisková rada

  • Středisková rada je výkonným orgánem střediska.
  • Je volena střediskovým sněmem na tříleté období.
  • Úkolem střediskové rady je řídit činnost střediska mezi jednotlivými sněmy.
  • Poslední střediskový sněm se konal 9. listopadu 2019.
  • Statutárním orgánem je vedoucí střediska, který jménem střediska jedná navenek.

V současnosti funguje středisková rada v následujícím složení:

Revizní komise

Vedle střediskové rady působí i revizní komise, která je kontrolním orgánem střediska.

V současnosti funguje revizní komise v následujícím složení:

Zpravodajové

Středisková rada může ze svého středu nebo i z nečlenů rady jmenovat tzv. zpravodaje, kteří mají na starosti určitou oblast činnosti střediska.

Stávající středisková rada jmenovala tyto zpravodaje:

Kontaktní údaje

Organizace Junák - český skaut, středisko Parkán Polná, z. s.
Bankovní účet 251842157/0300
Adresa klubovny
Indusova 1310
Polná
58813
IČO 48895911
Evidenční číslo jednotky 615.06
Oficiální web www.skautpolna.cz
Mail - středisková rada strediskova_rada_polna@googlegroups.com
Dokumenty ke stažení