Oldskauti - Kmen dospělých

Ohlédnutí za rokem 2016

leden


• tradiční novoroční vycházka s přáteli
• výpomoc při Tříkrálové sbírce
• úklid velkého Betléma ze školské brány

únor


• pomoc při dětském karnevalu pořádaného skautkami

duben


• „Po stopách krále Jiřího“ se soutěžemi a vycházkou na Homoli
• úklid u srubu Ježibaba a odemknutí studánky

květen


• pomoc při Květinovém dni

červen


• pomoc při skautském dni s dětmi v Duhové školce

červenec


• Výstava fotografií a setkání u příležitosti životního jubilea sestry Lu

srpen


• návštěva na bývalém skautském tábořišti u Pavlova, které je dnes již zarostlé stromy starými 70 roků

září


• účast na „Orlovské šlápotě“
• Zamykání studánky – jabkyjáda, soutěže, hry

říjen


• pomoc při písničkovém odpoledni CANTATE

listopad


• uspořádání vánoční výstavy betlémů na radnici
• úprava a instalace figur pro betlém ve Školské bráně

prosinec


• aktivní účast při společné akci „Peklo na hradě“
• ukončení a úklid vánoční výstavy a setkání s přáteli
• štědrovečerní vycházka do lesa s „dárky“ zvířátkům
• silvestrovská vycházka do Panského lesa a k Ježibabě

Akce navíc:


• zhotovení rekvizit pro akce „Jiřík“ a „Peklo“
• zhotovení soch „Jiříka“ a „Starce – ducha rodu Kuštátů“ a jejich instalace na Homoli (bratr Dževo)


(převzato z výroční zprávy 2016, zapsala Ludmila Vomlelová)

Členové


• Ludmila Vomlelová
• František Vacek
• Bohuslava Višinková
• Ing. Josef Višinka
• Marta Horská
• MUDr. Zdenka Kazdová
• Libuše Rosůlková
• Ing. Jan Bělohlávek
• Marie Smejkalová
• Miluše Řádková
• Danuše Pituchová

Kontakt